Blog (Nie)uczciwa konkurencja

Wypowiedzenie umowy o zakazie konkurencji

W dniu 24 czerwca 2020 r. weszła w życie tzw. Tarcza antykryzysowa 4.0. Przewiduje ona m.in. wypowiedzenie umowy o zakazie konkurencji.

Jest to dość dziwna pomoc dla przedsiębiorców, którzy w dobie kryzysu są raczej zainteresowani tym, żeby ich byli pracownicy nie podbierali klientów ani nie prowadzili działalności konkurencyjnej.

Nowa możliwość wypowiedzenia może być jednakże korzystna dla tych przedsiębiorców, którzy w okresie obowiązywania zakazu wypłacają byłemu pracownikowi odszkodowanie za stosowanie się do zakazu konkurencji. Wypowiedzenie umowy o zakazie konkurencji pozwoli bowiem na uwolnienie się z tego obowiązku i odciążenie swojego budżetu.

wypowiedzenie umowy o zakazie konkurencji

Pamiętaj jednak, że jeśli wypowiesz umowę, to do zakazu konkurencji już nie wrócisz. Zastanów się zatem, jakie konsekwencje może mieć wypowiedzenie. Czy czasem zwolnienie byłego pracownika czy agenta z zakazu konkurencji nie spowoduje odpływu klientów. I czy nie będzie to gorsze niż obowiązek wypłacania co miesiąc odszkodowania za stosowanie się do zakazu konkurencji.

Kiedy nie powinieneś myśleć o wypowiedzeniu? Przede wszystkim, gdy na jej podstawie nie musisz wypłacać pracownikowi żadnego odszkodowania czy też wynagrodzenia. Zwolnienie pracownika z zakazu nie da Ci pewnie żadnych korzyści.

Które umowy można wypowiedzieć?

Wprowadzona w Tarczy antykryzysowej 4.0 możliwość wypowiedzenia dotyczy umów o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu:

1) stosunku pracy,

2) umowy agencyjnej,

3) umowy zlecenia,

4) innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,

5) umowy o dzieło

Nowa możliwość będzie dotyczyła przede wszystkim umów, które do tej pory nie przewidywały możliwości wypowiedzenia, jak również umów, w których termin wypowiedzenia był krótszy niż tydzień.

Kto może wypowiedzieć umowę?

Umowę na podstawie Tarczy antykryzysowej 4.0 może wypowiedzieć strona, „na rzecz której ustanowiono zakaz działalności konkurencyjnej”. A więc były pracodawca, zleceniodawca itp. Z tej możliwości nie może skorzystać ani były pracownik, ani były agent, ani były zleceniobiorca.

Wypowiedzenie umowy o zakazie konkurencji – kiedy można to zrobić?

Na podstawie Tarczy 4.0 umowę o zakazie konkurencji można wypowiedzieć w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

Możliwość ta jest więc ściśle powiązana z obecną epidemią.

Jaki jest termin wypowiedzenia?

Termin wypowiedzenia umowy wynosi 7 dni. I po tym czasie zakaz konkurencji ustaje. Podobnie jak ustaje obowiązek przewidzianego w umowie odszkodowania / wynagrodzenia.

Podbieranie klientów i naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa

Pamiętaj jednak, ze zwolnienie z zakazu konkurencji nie daje automatycznego przyzwolenia na nieuczciwe podbieranie klientów.

Na moim blogu pisałem już o nieuczciwym przejmowaniu klientów i o nieuczciwym nakłanianiu do rozwiązania umowy przez kontrahenta.

Samo wypowiedzenie umowy o zakazie konkurencji nie ma ponadto wpływu na obowiązywanie umowy o zachowaniu poufności, którą zawarłeś z pracownikiem. Bo pamiętałeś o tym, aby taką umowę z pracownikiem zawrzeć, prawda?

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w walce z nieuczciwym konkurentem, zapraszam Cię do kontaktu:

tel. +48 505 975 749

e-mail: info@kancelariamojecki.pl

A jeśli spotkałeś się z opisywanym problemem i chcesz podzielić się swoimi doświadczeniami, to pozostaw komentarz pod tym artykułem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *