Blog (Nie)uczciwa konkurencja

Ogłoszenie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

11 stycznia 2017 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 67 ogłoszono ustawę o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, o której już wielokrotnie pisałem na tym blogu. Ustawa co do zasady wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, a więc szykuje się gorący lipiec w relacjach dostawcy […]

Czytaj więcej

Uchwalenie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

W dniu 15 grudnia 2016 r. Sejm uchwalił ustawę o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Ustawa została przekazana Prezydentowi do podpisu. W toku prac nad ustawą niestety nie zostały zmienione te przepisy, które moim zdaniem zdecydowanie negatywnie wpływają na ocenę całej ustawy. O moich wątpliwościach pisałem wcześniej na blogu. […]

Czytaj więcej

Co o opłatach półkowych myśli Sąd Najwyższy?

Ostatnio w Internecie znów było głośno o opłatach półkowych. Oczywiście w tej części Internetu, która jeszcze zajmuje się problemami dostawców we współpracy z sieciami handlowymi. A poszło o interpretację ostatniego wyroku Sądu Najwyższego (wyrok z 14 października 2016 r., I CSK 651/15). Czy dostawcy żądający zwrotu opłat półkowych mają się czego obawiać w związku z […]

Czytaj więcej

Prasa o projekcie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie

W dzisiejszym (4 sierpnia 2016 r.) Dzienniku Gazecie Prawnej artykuł pt. „Rząd chroni firmy wybiórczo”, do którego miałem przyjemność udzielić kilku wypowiedzi. Artykuł dotyczy projektowanej ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie. W zamierzeniu ustawodawcy ustawa ta ma przeciwdziałać takim praktykom, jak np. opłaty półkowe. Niestety bliższe przyjrzenie się projektowi prowadzi do wniosku, […]

Czytaj więcej

Podatek handlowy a opłaty półkowe

Media donoszą, że kolejna sieć handlowa „poprosiła” dostawców o „złożenie oferty” udzielenia dodatkowego rabatu. Sieć uzasadnia to oczywiście wprowadzeniem podatku handlowego. Zastanawiam się, czy znowu będziemy słyszeć, że sieć nic nie wymusiła, żadnych opłat czy „rabatów” nie narzuciła, a to wspaniałomyślni dostawcy byli tak uprzejmi, że nowe opłaty półkowe wpisali do umowy? Bo przecież w […]

Czytaj więcej

Opłaty półkowe: kolejny korzystny dla dostawców wyrok Sądu Najwyższego

Co jakiś czas wspominam na blogu o kolejnych wyrokach i uchwałach Sądu Najwyższego dotyczących tak istotnego temat, jak opłaty półkowe. Dzisiaj przyszedł czas na omówienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 marca 2016 r., sygn. II CSK 123/15 (mimo iż wyrok ma już kilka miesięcy, to jego uzasadnienie dopiero niedawno zostało opublikowane). Sprawa, w której […]

Czytaj więcej

Kilka słów o projekcie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ujawniło w końcu projekt ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie. Do tej pory słychać było tylko o pojedynczych pomysłach ministerstwa, w tym o wprowadzeniu katalogu zabronionych opłat półkowych, o czym już wcześniej pisałem. Teraz otrzymaliśmy gotowy projekt, ale niestety według mnie jego uchwalenie nie polepszy sytuacji dostawców […]

Czytaj więcej

Opłaty półkowe: czy potrzebny jest katalog zabronionych opłat?

W zeszłym roku pisałem kilkukrotnie o projekcie ustawy mającej na celu zwalczanie pobierania opłat półkowych. Projekt ten został złożony jeszcze w poprzedniej kadencji Sejmu i wraz z upływem kadencji dzieje projektu zakończyły się. Nowy rząd od jakiegoś czasu również wspomina o konieczności uchwalenia nowej ustawy chroniącej dostawców. Jednym z pomysłów, o jakich słychać w mediach, […]

Czytaj więcej

Premia roczna jako opłata półkowa

Sąd Najwyższy kolejny raz wypowiedział się w przedmiocie pobieranych przez sieci handlowe opłat z tytułu „premii”. I kolejny raz wydał wyrok korzystny dla dostawcy uznając, że „premia roczna” może stanowić niedozwoloną opłatę półkową. W niedawno opublikowanym uzasadnieniu wyroku Sądu Najwyższego z dnia 24 lutego 2016 r., sygn. I CSK 824/14 kolejny raz podkreślono, że o […]

Czytaj więcej

Opłaty półkowe: Sąd Najwyższy o premiach pieniężnych – ciąg dalszy

Niedawno zostało opublikowane uzasadnienie kolejnego orzeczenia w sprawie „premii pieniężnych” – jednej z opłat pobieranych przez sieci handlowe od dostawców. Opłaty te do 2014 r. były dość powszechnie kwalifikowane przez sądy jako niedozwolone opłaty półkowe. Od 2014 r. zarówno sądy okręgowe, sądy apelacyjne, jak i Sąd Najwyższy wydały wiele sprzecznych orzeczeń. W jednych uznawały takie […]

Czytaj więcej